Gréti Wellness és Gyógypanzió

Kellemes családias hangulatú panzió Leányfalun.
Telefon: +36-26 - 380-862

Kortárs képzőművészek galériája

www.zmwellness.hu

Miután Appelshoffer Péter képeit elhelyeztük falainkon, elmondhatjuk, hogy a művészet is beköltözött hotelünkbe.  A művész,az itt olvasható, önmagáról és művészetéről tett vallomása szerint,  szintetikus alkotónak tartja  magát. Azonban ne gondoljuk, hogy a többféle stílus egyidejű alkalmazása a művész számára útkeresést jelentene. Az alkotó tevékenység maga az út! Ahogy az idő múlásával bővül a művész tudata, úgy szükségképpen változik alkotói felfogása és modora. A változás elmaradhatatlan társa a fejlődésnek, amíg a statikusság, a fixálódások gátolják a haladást. Appelshoffer Péter képei befejezettek, teljesek, nincs hiány érzete a szemlélőnek. Ugyan akkor,  a képeit néző embernek az a benyomása, hogy a mű folytatódhatna a képkereten túl is, mintha az alkotás csupán egy körülhatárolt része lenne egy nagyobb festménynek. Így igaz!  A gondolat túl nő a mindenkori határokon, a közölni kívánt tartalom rendre újabb és  újabb megjelenési formára vágyik. Egy alkotás soha nincs igazán befejezve, hiszen a művészben folyamatosan jelen van  a teljesség elérésének vágya, ezért újból és újból hozzá fog az őt foglalkoztató téma megjelenítéséhez. A ma alkotása holnapra egy hátrahagyott korszak termékévé válik. Appelshoffer Péter képeinek esetében is igaz, hogy a festmény nyújtotta látványt nyitott lélekkel kell befogadni. Talán a legjobb, ha nem is nézzük meg előre a mű címét. Engedni kell, hogy a látvány nyújtotta érzés átjárjon bennünket. A megjelenési formák mögött fel kell fedezni a tartalmat és ez a felfedezés csak  személyes aktus lehet.

 

APPELSHOFFER PÉTER DLA  | 1978, Pécs                                                                                 .                                                                                  
   H-1023 Budapest, Kolozsvári Tamás utca 4/A
  
   mobil: + 36 (30) 962 2153
   e-mail: app.p@t-online.hu vagy appelshofferpeter@gmail.com
   web: www.appelshoffer.hu

Tanulmányok:
   1993-1996: VÉSSEY GÁBOR festőművész rajziskolája.
   1996-1997: MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA Regionális
                      Tehetségkutató Program
   1997-2002: MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM Festő Szak.
                      Mester: KOVÁCS ATTILA.
   2002: MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM: festőművész,
             valamint művészeti rajz, művészettörténet és ábrázoló  
             geometria szakos középiskolai tanári diploma.
   2003-2006: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR: DLA  
                      képzés. Mester: TOLVALY ERNŐ.
   2004-2006: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR – 
                            ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR: Művészetterápia 
                     akkreditált szakirányú továbbképzés.
 
Oktatás:
   2002-2003: TOMORI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA, Budapest: rajztanár.
   2004-2006: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR Vizuális   
                      Nevelőtanár Szak: művészeti anatómia és tárgy- 
                      ábrázolás tanár.
   2006-2008 : NOVUS MŰVÉSZETI SZAKISKOLA, Budapest: ábrázoló
                      geometria és rajz tanár.
   2006- : BUDAI RAJZISKOLA, Budapest: rajz és festészet tanár.
   2011- : KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI KAR, Kaposvár: adjunktus.
 
Irodalom:
   KÁRPÁTI ZOLTÁN: Művek négyzetméterben mérve
        Új Művészet, 2002. szeptember, XIII.évf. 9. szám.
   MULADI BRIGITTA: Kortárs művészet doktori fokon
        Új Művészet, 2004. május, XV.évf. 5. szám.
   AKNAI KATALIN: Az Ómega közelében…
        Echo, 2004. május-június, VII.évf. 3. szám.
   MULADI BRIGITTA: Appelshoffer Péter megnyitója ’05.II.28.
        http://www.retorta.hu/appelshoffer-megnyit.html.
   AKNAI TAMÁS: „Szintetikus képek” a Börsegassén
        Echo, 2005. március-április, VIII.évf. 2. szám.
   MULADI BRIGITTA: Táj, táj, táj II.
        Új Művészet, 2005. június, XVI.évf. 6. szám.
   AKNAI TAMÁS: Észrevettétek? Művészek…
        Echo, 2006. május-június, IX.évf. 3. szám.
   APPELSHOFFER PÉTER: A festészet igenlésének lehetőségei a
        művészet alkonyán: Értekezés a művészet állása, valamint  
        Gerhard Richter és saját művészetem összefüggéseiről –
        DLA értekezés. 2009. http://www.art.pte.hu/menu/196/91.
   KONOK TAMÁS: Műtárgyaim határoznak meg: Bodnár László
        gyűjteménye
        Új Művészet, 2012. október, XXIII. évf. 10. szám.

Önálló kiállítások:
   2002: Makadám Klub, Budapest.
   2003: Trafik Galéria, Budapest.
   2005: „Neufónia 10 kiállítás 10 héten át” Retorta, Budapest.
   2005: „A szintetikus kép” StadtGalerie, Bécs.
   2008: „TTT-Tábla Tologató Tárlat” Spiritusz Galéria, Budapest.
   2008: Rodin Galéria, Szentendre.
   2009: „A festészet igenlésének lehetőségei a művészet  
             alkonyán” – mestermunka kiállítás,
             Pécsi Tudományegyetem MK aula, Pécs
   2010: „Il y a un an…/Egy éve már…” Spiritusz Galéria,
             Budapest.
   2010: „Donumenta 2010” (Komlovszky-Szvet Tamással)
           Galerie Art Affair, Regensburg.
   2012: „Átiratok” Hal Köz Galéria, Debrecen.
   2012: „Art Market Budapest” (Markovics Gáborral és
          Halla Tiborral) Hal Köz Galéria stand, Budapest.

Csoportos kiállítások:
   1999: Barcsay Terem, Budapest.
   2002: „Négyötöd” Suzuki Ház Galéria, Budapest.
   2002: Festő szakos diploma kiállítás MKE, Budapest.
   2003: Keve Galéria, Ráckeve.
   2003: „Összművészeti házfoglalás” Trafik Galéria, Budapest.
   2003: „A művészet súlyosan károsítja az egészséget”
             Millenáris Park, Budapest.
   2003: „10. Víz, Zene, Virág Fesztivál” Tata.
   2003: „Művészetek Völgye” Öcs.
   2003: „Art Fair 2003” MEO Kortárs Művészeti Múzeum,
             Budapest.
   2003: „Karácsonyi Akció” Hattyúház, Pécs.
   2004: „DLA”  MKE, Barcsay Terem, Budapest.
   2004: „PTE MK KM Mesteriskola DLA képzés hallgatói”
             Pécsi Galéria, Pécs.
   2005: „Szabad művészetek doktora” Ernst Múzeum, Budapest.  
   2005: „PTE MK KM Mesteriskola DLA képzés hallgatói” Pécsi
             Galéria, Pécs.
   2006: „Budapest Art Expo” MűvészetMalom, Szentendre.
   2006: „PTE MK KM Mesteriskola DLA képzés hallgatói” Pécsi
             Galéria, Pécs.
   2006: „DLA 2006 végzős DLA hallgatók mestermunka
             kiállítása” Városi Képtár Antal-Lusztig Gyűjtemény
             Kiállítóterme, Pécs.
   2008: „Színerő – Léptékváltás III.” Zsolnay Gyár, Pécs.
   2009: „Tedd zsebre a kiállítást” Rodin Galéria, Szentendre.
   2009: „Ütött a Zöld Óra” Spiritusz Galéria, Budapest.
   2009: „Válogatás a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola
             gyűjteményéből" Nádor Galéria, Pécs.
   2009: „Pink/Túra” Spiritusz Galéria, Budapest.
   2010: „A Pécsi Tudományegyetem kortárs képzőművészeti 
             gyűjteménye” Római Magyar Akadémia, Róma.
   2010: „Impulso” Várfok Galéria, Budapest.
   2010: „Rézangyal Art Collection” Spiritusz Galéria, Budapest
   2011: „Mozgásban” Spiritusz Galéria, Budapest.
   2011: „Fű, gyep, mező” Boltíves Galéria, Budapest.
   2011: „Macskakő” Spiritusz Galéria, Budapest.
   2011: „Meditációs tárgyak: válogatása a Bodnár-gyűjteményből”
             REÖK, Szeged.
   2011: „Kölcsönhatás” Barabás-villa Galéria, Budapest.
   2012: „Szenvedéllyel élni: Válogatás Dr. Bodnár Zoltán
             gyűjteményéből” B55 Galéria, Budapest.
   2012: „Élő magyar festészet” Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.
   2012: „DigitArt 2.” KB Galéria, Kaposvár.

 

A szintetikus kép

   Érzékelésünk sajátossága, hogy a bennünket körülvevő világot, túlnyomó részben a szemünkön keresztül érzékeljük.
   Ez, az agyba jutó információhalmaz, minőségét és intenzitását tekintve is igen változatos, s ezáltal, változatos érzelmeket gerjeszt.
   A legkülönbözőbb vizuális benyomások megjelenítése szintetikus kom-ponálást igényel, amely a festővásznon képi eklektikát eredményez.
   A más és más festői minőségek - egy képen való - felhasználásának segítségével, a külső és belső világ (disz)harmóniájának ábrázolási lehe-tőségeit kutatom.

The synthetic picture

   It is characteristic of our sensing that we mostly use our eyes to perceive the world around.
   This bulk of information, distilled in our brains, is rather diverse in quality and intensity thereby generating a wide range of emotions.
   Displaying various visual impressions in painting requires synthetic composition, that results in ecclecticism.
   Using different painting processes on one work of art, my aim is to investigate the possibilities of describing the (dis)harmony of the inner- and outer world.                                                                             Appelshoffer Péter    


Galéria

www.zmwellness.huwww.zmwellness.huwww.zmwellness.huwww.zmwellness.huwww.zmwellness.huwww.zmwellness.hu
www.zmwellness.huwww.zmwellness.huwww.zmwellness.huwww.zmwellness.huwww.zmwellness.hu